Általános Szerződési Feltételek:

Az lmland.hu weboldal, mely az lmland.hu internetes címen található, az LmLand Korlátolt Felelősségű Társaság. Adószám: 12144286-2-13 (Továbbiakban Szolgáltató) tulajdona, annak üzemeltetésért is ő felel.
Az ÁSZF a Szolgáltató valamint az általa a www.lmland.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Szerzői jogvédelem:

Kijelentjük, hogy az lmland.hu internetes oldalon megjelent információk az Lmland Kft. (Szolgáltató) tulajdonát képezik. Azok másolása, az Lmland Kft. írásos engedélye nélkül törvényileg tilos. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Web áruház:

Az lmland.hu online áruházban regisztráció útján történhet vásárlás. A regisztrációnál kizárólag olyan adatokat kérünk megadni, amelyek az esetlegesen felmerülő kérdések/problémák estén segíthet a megoldásban. A vásárló adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A szolgáltató, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek át nem adja. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez szükségesek. A regisztrációval Ön automatikusan hozzájárul az lmland.hu szerződési feltételeinek, és azokat tudomásul veszi.

A regisztrációhoz/ vásárláshoz szükséges adatok:

  • a vásárló neve
  • szállítási címe
  • számlázási címe
  • elérhetőségi telefonszáma
  • elektronikus levelezési címe

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:
LmLand Kft
Ügyfélszolgálat:
1144 Budapest Rátót u.18-20.
Telefon: 222-5725    Fax:223-3817
www.lmland.hu
e-mail:webshop@lmland.hu

A Szolgáltató a vásárló megrendelését válasz e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lmland.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik, és kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az lmland.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

Az Lmland Kft. és az általa üzemeltetett lmland.hu web áruház, az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott vagy elveszett/elfelejtett adatokra (jelszó) visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibákért semminemű felelősséget nem vállal.

Megrendelés:

 

FONTOS! nettó 5000 Ft-os vásárlás alatt nincs lehetőség a megrendelésre!

 

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit az oldalon feltüntetjük. Bővebb használati utasítás a csomagoláson/csomagolásban található. Ha vásárlás előtt kérdés merülne fel, a megadott telefonszámon készséggel segítünk önnek.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A megrendelés a termék mellett feltüntetett Kosár ikonra kattintással lehetséges. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

Az lmland.hu az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az Ügyfél ajánlati kötöttsége – amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik – a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

Az  Lmland Kft. fenntartja jogát az árak változtatására. A megrendeléskor az rendelés pillanatában érvényes ár az irányadó.

Szállítási és fizetési feltételek:

A fizetés történhet banki átutalással, utánvétellel, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
Ügyfélszolgálat:
1144 Budapest Rátót utca 18-20.
Telefon:222-5725    Fax:223-3817
www.lmland.hu
e-mail:webshop@lmland.hu

A szállítást a GLS és a SPRINTER futárcég biztosítja.

A szállítás bruttó 25.000.- forintos megrendelés felett INGYENES! A szállítási költség ország szerte egységesen bruttó 1500 Ft.

Az lmland.hu a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját a szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Budapesten lehetőség van PickPack ponton történő átvételre is, melyet a weboldalon feltüntetett módon lehet elérni és az ott mindenkor közzétett szállítási költség a mérvadó.

Elállás joga, módja, következményei

Az Ügyfél a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén az Lmland Kft követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

Garancia és szavatosság

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását. Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Bármilyen kérés/kérdés estén érkező megkeresésre a kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap.